GLEN MADSEN

Din lokale DF kandidat

i Nordsjælland

Jeg stiller op for din og Danmarks fremtid.

 

 

Som tidligere befalingsmand i Militærpolitiet og med 7 udsendelser i bagagen, har jeg på egen krop oplevet nogle af verdens brændpunkter. Det har fået mig til, i endnu højere grad, end jeg i forvejen var opdraget til, at værdsætte Danmark, vores danske værdier og vores helt fantastiske danske fællesskab.

 

 

Sammenhængskraften i Danmark er endnu tilstede og altafgørende for, hvorfor vi generelt set har det så godt, men den vedbliver ikke, hvis vi fortsætter ud af det spor, den nuværende regering har lagt.

 

 

Velfærdssamfundet, der hviler på sammenhængskraften, og som jeg anser for et af vores allerstørste aktiver, er under et massivt pres, fordi der i alt for stort omfang ikke længere er et rimeligt forhold mellem de, der bidrager og de, der modtager. Der er desværre en del danskere, der kun kan finde ud af at modtage som eksempelvis ”Dovne Robert” med flere, men den største kilde til den stigende ubalance skal findes i de alt for mange udefrakommende, der for en stor dels vedkommende aldrig tilegner sig de nødvendige sproglige eller kulturelle færdigheder til at begå sig på arbejdsmarkedet, hvorfor de livslangt trækker på fællesskabets kasser. Ressourcer, der i stedet burde bidrage til bedre omsorg for vores yngste og ældste medborgere, til bedre uddannelse af vores unge, til flere varme hænder og en sundhedssektor i verdensklasse.

 

 

Skal velfærdssamfundet bestå, må sammenhængskraften bestå.

 

 

Jeg vil kæmpe for at få sammenhængskraften i Danmark tilbage til tidligere tiders styrke, så vi i fremtiden også kan have et velfærdssamfund til glæde og gavn for os alle i det danske fællesskab.

 

Jeg vil kæmpe for et trygt, harmonisk, sammenhængende og selvstændigt Danmark!

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Glen Madsen